اطلاعات کلی پیچ و مهره

عموما پیچ و مهره ها وسیله ای هستند برای اتصال دو یا چند قطعه فلزی به یکدیگر,اما خود ان ها علاوه بر جنس فلزی از جنس پلاستیکی هم هستند.

پیچ ها قطعاتی هستند که از شیار های داخلی و خارجی تشکیل شده اند وبیشترین استفاده از آن ها نگه داشتن اجسام و قطعات در کنار هم یا روی هم میباشد.

در اصطلاح خارجی به کلمه پیچ bolt و به کلمه مهره nut می گویند.

پیچ ها به دو صورت دنده می شوند :در جهت عقربه های ساعت که به آن ها پیچ های راست گرد می گویندو متداول ترین نوع ان ها هستند و پر مصرف ترین نوع پیچ ها میباشند.  اما نوع دیگر پیچ ها ,پیچ های چپ گرد یا خلاف جهت عقربه های ساعت دنده میشوند که کاربرد های خاصی دارند.

مهره

مهره ها قطعه هایی هستند که داخل ان ها سوراخ هایی وجود دارد که کار اصلی را همان سوراخ ها انجام میدهند.

کار اصلی مهره ها سفت کردن پیچ یا سفت کردن قطعات بر روی پیچ می باشد.

اغلب مهره ها به صورت شش ضلعی میباشد و در ان ها تنها با چرخش یک ضلع ,به ضلع دیگر میرویم, ولی در مهره های با ضلع کمتر زمان بیشتری طول میکشد تا به ضلع دیگری برویم.

مهره ها بر اساس مقاومت و استحکامشان به گرید های 8.8 و 10.9و 12.9 تقسیم میشوند.

گروه صنعتی پیچ و مهره نجفی