واشر فنری

واشر فنری چیست؟ واشر فنری یک حلقه ی مار پیچ فلزی به شکل فنر مانند است که یک دور به دور خودش پیچیده شده است,و حد فاصل میان پیچ و مهره یا پیچ و قطعه ی مورد نظر قرار می گیرد.

امروزه در ایران واشر فنری را به دو شکل آهنی و خشکه تولید می کنند.

کار اصلی واشر فنری این است که بار بین پیچ و مهره را حفظ می کند.

واشر فنری را به زیر پیچ میبندند تا تا مانع شل شدن پیچ در اثر ضربه  و لرزش شود.  عمده مصرف واشر فنری در ایران به شکل خشکه میباشد و در مصارف خاص که فشار زیادی روی قطعه نیست می توان از جنس آهنی آن نیز استفاده کرد.