پیچ شیروانی نوک مته ای

پیچ شیروانی نوک مته ای

پیچ شیروانی ساده

پیچ شیروانی ساده

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

جهت نصب انواع پوشش سوله و قاب های فلزی نصب انواع ساندویچ پانل های سقفی و دیواری اتصال انواع قطعات فلزی به یکدیگر با ضخامت۶MM

پیچ شیروانی

جهت استفاده در صنعت خانه های پیش ساخته و کارخانجات لوازم خانگی جهت نصب ورقهای پلی کربنات و شفاف به فریم های فلزی جهت اتصال سطوح فلزی و سطوحی که نیاز به به سطح اتصال بیشتری دارندپیام شما

پیچ شیروانی چیست؟