صنایع ساختمان
,

پیچ های خشکه

/
پیچ های خشکه در گرید های مختلفی هستند: ازقبیل گریدهای 8/8 و10/9و12/9…
صنایع ساختمان

کاربرد پیچ و مهره در صنعت

/
بدیهی است که پیچ ومهره نقش انکار ناپذیری در کلیه صنایع دارد. در اکثر کشور…
صنایع ساختمان

پیچ Hv

/
پیچ های Hvپیچ های گرید 10/9 هستند.